Bibliothecarissen in uw instelling
1. In mijn instelling zijn docenten ‘bibliothecaris’:
Waar
Niet waar

2. De ‘bibliothecaris’ is betrokken bij de lesplanontwikkeling:
Waar
Niet waar