Informatievaardigheden

Ik wil graag iets leren

1. Over wat informatievaardigheden precies zijn:
Ja Nee

2. Over de competenties die ik als docent zou moeten hebben m.b.t. informatievaardigheden:
Ja Nee

3. Over de fases waarin informatievaardigheden zich afspelen:
Ja Nee

4. Over het goed begeleiden van leerlingen tijdens hun informatie zoektocht:
Ja Nee

5. Over het schrijven van een goed plan van aanpak bij het zoeken naar informatie:
Ja Nee

6. Over het stellen van vragen zodat leerlingen efficienter en effectiever op het internet zoeken:
Ja Nee

7. Over het gebruik van goede zoekmachines:
Ja Nee

8. Over het formuleren van goede zoektermen:
Ja Nee

9. Over het beoordelen van internetbronnen:
Ja Nee

10. Over het maken van een goede informatievaardige opdracht:
Ja Nee